Depozite persoane fizice
Depozite

Persoanele fizice, juridice sau alte entități economice care solicită constituirea de depozite trebuie să dețină un cont curent de plăți deschis și să dispună de suma necesară în contul curent. Alimentarea contului curent se poate face cu numerar, la casierie, sau prin virament.

    Constituirea unui depozit se efectuează la solicitarea deponentului titular de cont, a împuternicitului desemnat de titular la sediul băncii sau prin procură notarială, termenii și condițiile în care este constituit depozitul fiind consemnate în contractul de depozit generat de aplicația informatică/actul aditional la contractul de depozit, și reprezintă document juridic între părți.
   Depozitele constituite sunt dublu garantate de: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (www.fgdb.ro) până la echivalentul în lei a 100.000 de euro pe deponent și de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP (www.creditcoop.ro) prin rezerva mutuală de garantare.
    Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, în calitate de schemă statutară de garantare a depozitelor, inființată prin Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, oficial recunoscută pe teritoriul României. Disponibilitățile clientului înregistrate în conturi la unitățile din cadrul rețelei cooperatiste CREDITCOOP sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar în limitele și cu excepțiile prevăzute de reglementările specifice în vigoare.
Sumele depuse sunt GARANTATE de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare până la echivalentul în lei a 100.000 de euro pe deponent, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Vedeti aici Lista depozitelor excluse de la garantare
Contul de economii Acces
   Are ca scop gestionarea disponibilităților clienților care doresc să-și păstreze fondurile cu o dobândă mai mare decât cea la vedere bonificată conturilor curente, cu posibilitatea oferită clienților de a utiliza oricând aceste sume fără achitarea de penalități. Contul de economii reprezintă instrumentul prin care deponentul iși păstrează disponibilităţile în lei pe termen lung şi efectuează oricând depuneri şi retrageri de numerar, cu condiţia constituirii şi menţinerii unui plafon prestabilit prin contract, pe toată perioada de existenţă a contului de economii
Contul de economii Tezaur
Este un cont de acumulare pe termen lung , cu dobanda variabila, cu bonificarea anuala a dobanzii la implinirea unui an de la constituirea depozitului. Este un depozit flexibil si usor de gestionat pentru care clientul nu depinde de scadenta, deoraece permite oricand depuneri de numerar in acelasi cont si nu trebuie sa astepte termenul de maturitate.