Istoricul bancilor cooperatiste de credit
Istoricul cooperatiei

În cadrul sistemului financiar-bancar românesc, băncile cooperatiste au un loc bine determinat și cu toate transformările şi modernizările prin care au trecut, funcţionând de-a lungul timpului, în mai multe forme de organizare şi sub diverse denumiri, acestea şi-au păstrat identitatea, respectând principiile cooperatiste, statuate la nivel internaţional.

 • 1851 - Se înfiinţează prima bancă populară din Ardeal, în ţinutul Bistriţei, concomitent cu cele dintâi societăţi de credit din Germania.
 • 1855 - Ia fiinţă la Brăila, o asociaţie de economie, credit şi ajutor mutual, denumită "Înfrăţirea".
 • 1860 - Ion Ionescu de la Brad înfiinţează în satul Brad, judeţul Roman, o bancă populară şi o casă de păstrare şcolară.
 • 1867 - Visarion Roman pune bazele "Societăţii de păstrare şi împrumut" din Răşinari, judeţul Sibiu, prima cooperativă de credit şi, totodată, prima instituţie financiară românească din Ardeal (după modelul Schulze-Delizsch).
 • 1870- P. S. Aurelian fondează în Bucureşti Societatea de economie şi credit "Economia" (după modelul Schulze-Delizsch).
 • 1871 - 1881 - Apar societăţi de economie şi credit în aproape toate oraşele ţarii şi chiar în câteva sate.
 • 1886 - C. Dobrescu-Argeş înfiinţează banca populară "Frăţia" în Domneşti şi societatea de consum "Economatul" în Retevoieşti, judeţul Argeş.
 • 1887 - Se elaborează Codul comercial al României, care cuprinde şi "Dispoziţiuni relative la societăţile cooperative" în titlul VIII, secţiunea VII (art. 221 - 235), impulsionând apariţia multor societăţi de tip cooperatist.
 • 1891-1902 - Apar numeroase societăţi cooperative de credit, denumite şi "bănci populare săteşti", care marchează afirmarea mişcării cooperatiste în România.
 • 1895 - Cooperaţia din România devine membră fondatoare a Alianţei Cooperatiste Internaţionale, cu sediul la Londra, alături de Anglia, Franţa, Italia şi Belgia.
 • 1898 - 1902 - Spiru C. Haret, considerat "ctitorul băncilor populare", desfăşoară o activitate remarcabilă pe tărâmul afirmării mişcării cooperatiste în mediul rural.
 • 1903 - Este promulgată "Legea băncilor populare săteşti şi a Casei lor centrale", care, prin modificările ulterioare, îşi extinde aria asupra tuturor categoriilor de organizaţii cooperatiste.
 • 1917 - Se înfiinţează "Casa Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietăririi Sătenilor".
 • 1929 - Este promulgată" Legea pentru organizarea cooperaţiei", care suferă mai multe modificări până în anul 1939.
 • 1938 - Ia fiinţă "Institutul Naţional al Cooperaţiei" - INCOOP.
 • 1954 - Prin Decretul nr. 455 din 10 decembrie se înfiinţează Banca Agricolă şi se reînfiinţează cooperativele de credit şi economie.
 • 1970 - Apare "Legea cu privire la organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum".
 • 1990 - La 8 februarie este promulgat "Decretul - Lege nr. 67 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi de credit".
 • 1996 - Parlamentul României adoptă "Legea nr. 109 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit".
 • 2000 - Guvernul României emite Ordonanţa de Urgenţă nr. 97 privind organizaţiile cooperatiste de credit.
 • 2002 - Parlamentul României adoptă Legea 200/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 97/2000.
 • sept. 2002 - Reţeaua cooperatistă CREDITCOOP primeşte autorizaţie de funcţionare din partea B.N.R.
 • oct. 2002 - CREDITCOOP Casa Centrală devine membră a Fondului de Garantare a Depozitelor din sistemul bancar.
 • 2003 - CREDITCOOP Casa Centrală devine membră a Asociaţiei Române a Băncilor şi a Asociaţiei Europene a Băncilor Cooperatiste.
 • 2004 - Parlamentul României aprobă Legea nr.122 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit.
 • 2006 - Guvernul Romaniei adopta Ordonanta de urgenta 99/6 dec 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, care cuprinde si reglementari specifice organizatiilor cooperatiste de credit.
 • 2007 - Parlamentul României aprobă Legea nr. 227/ 4 iulie privind aprobarea și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/ 2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.
 • 2009 - Guvernul Romaniei adopta Ordonanta de urgenta nr.25/18.03.2009 pentru modificarea si completarea O.U.G nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.
 • 2010 - Guvernul Romaniei adopta Ordonanta de urgenta nr.26/31.03.2010 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.99/ 2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului si a altor acte normative.
 • 2011 - Guvernul României adoptă Ordonanţa nr. 13/24.08.2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
 • 2012 - Guvernul României adoptă Ordonanţa nr. 1/11.01.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit
 • 2013 - Guvernul României adoptă Ordonanţa de urgenţă nr. 113/18.12.2013 privind unele măsuri bugetare şi pentrumodificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • 2015 - Parlamentul României adoptă Legea nr.29/09.03.2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.
Sursa: www.creditcoop.ro
Contul curent pensii
Vino cu pensia la noi și vei beneficia de multe avantaje și privilegii!
Avantaje pentru contul curent:
- ZERO comision de deschidere de cont curent
- ZERO comision de administrare a contului curent
- ZERO comision pentru un extras de cont pe lună
Avantaje pentru creditele cu dobândă fixă:
- ZERO comision de analiză dosar la acordarea creditului
- Fără garanții sau giranți pentru creditele de până la 10.000 lei
Contul de economii Acces
   Are ca scop gestionarea disponibilităților clienților care doresc să-și păstreze fondurile cu o dobândă mai mare decât cea la vedere bonificată conturilor curente, cu posibilitatea oferită clienților de a utiliza oricând aceste sume fără achitarea de penalități. Contul de economii reprezintă instrumentul prin care deponentul iși păstrează disponibilităţile în lei pe termen lung şi efectuează oricând depuneri şi retrageri de numerar, cu condiţia constituirii şi menţinerii unui plafon prestabilit prin contract, pe toată perioada de existenţă a contului de economii