Operatiuni persoane juridice
Istoricul cooperatiei

Banca cooperatista Mihai Viteazul Targoviste desfăşoară activităţi de acceptare de depozite exclusiv in lei, de la microîntreprinderi, organizaţii obşteşti şi de cult, asociaţii familiale, persoane fizice cu profesii libere reglementate, cooperative, care domiciliază/au sediul social şi işi desfăşoară activitatea în raza lor teritorială de operare.

    Credite acordate de catre unitatea noastra
   Banca cooperatista Mihai Viteazul Targoviste acordă credite pe termen scurt şi mediu microîntreprinderilor, cooperativelor de consum şi meşteşugăreşti, organizaţiilor obşteşti şi de cult, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice cu profesii libere reglementate, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a bancilor cooperatiste.
   CREDITELE PE TERMEN SCURT au următoarele destinaţii:
- Aprovizionarea în vederea constituirii de stocuri de materii prime şi materiale, energie, combustibil, mărfuri etc, necesare realizării şi finalizării producţiei de mărfuri, care au desfacere asigurată, executării de lucrări şi prestări servicii, comerţ şi altele;
- Stocuri şi cheltuieli sezoniere;
- Destinaţii speciale conform hotărârilor guvernamentale.
   CREDITELE PE TERMEN MEDIU se acordă pentru realizarea următoarelor obiective:
- Amenajarea spaţiilor comerciale şi a clădirilor proprii, închiriate, preluate în concesiune sau în locaţie de gestiune;
- Achiziţionarea unor maşini şi utilaje pentru agricultură, comerţ, mijloacede transport etc;
- Achiziţionarea de animale de producţie, reproducţie şj de tracţiune;
- Achiziţionarea de tehnologii noi, linii de fabricaţie etc.
   CONDIŢII DE SELECTARE a clienţilor persoane juridice pentru acordări de credite:
- Clienţii din categoria celor descrişi mai sus, care solicită credite, trebuie să aibă cont de disponibil deschis la banca cooperatista şi să efectueze operaţiunile de încasări şi plăţi prin acest cont;
- Persoanele care semnează cererile de credite să aibă calitatea juridică pentru a angaja patrimonial clienţii respectivi;
- Evidenţa contabilă a acestora să fie organizata potrivit prevederilor legale şi săfie ţinuta la zi;
- Să desfăşoare activitate economică rentabilă dovedită cu documente contabile:
- Să aibă credibilitate şi o bună situaţie patrimonială şi financiară.
- Dobânzile şi comisioanele percepute de bancile cooperatiste afiliate in reţeaua CREDITCOOP la acordarea de credite persoanelor juridice trebuie sâ se încadreze în limitele stabilite prin circularele Bancii Centrale Cooperatiste. - Garanţii asigurătorii: aceleaşi ca şi la persoanele fizice
Contul de economii Acces
   Are ca scop gestionarea disponibilităților clienților care doresc să-și păstreze fondurile cu o dobândă mai mare decât cea la vedere bonificată conturilor curente, cu posibilitatea oferită clienților de a utiliza oricând aceste sume fără achitarea de penalități. Contul de economii reprezintă instrumentul prin care deponentul iși păstrează disponibilităţile în lei pe termen lung şi efectuează oricând depuneri şi retrageri de numerar, cu condiţia constituirii şi menţinerii unui plafon prestabilit prin contract, pe toată perioada de existenţă a contului de economii
Contul de economii Tezaur
Este un cont de acumulare pe termen lung , cu dobanda variabila, cu bonificarea anuala a dobanzii la implinirea unui an de la constituirea depozitului. Este un depozit flexibil si usor de gestionat pentru care clientul nu depinde de scadenta, deoraece permite oricand depuneri de numerar in acelasi cont si nu trebuie sa astepte termenul de maturitate.