Produse de credit oferite persoanelor fizice
CREDITUL START
Definire produs Clienti eligibili Venituri eligibile Destinatie credit
Credit acordat pentru nevoi personale si/sau preluarea unor credite de la alte institutii de credit Clienti care nu au beneficiat de credite de la Banca Cooperatista Mihai Viteazul Targoviste - venituri din salarii si asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din indemnizatii de asigurari sociale;
- venituri din chirii;
- venituri din activitatea agricola si silvica;
- venituri din dobanzi;
- venituri din dividende;
- venituri din profesii libere reglementate;
- venituri din activitati economice independente si autorizate;
- venituri din contracte de management si administrare;
- venituri din contracte pentru drepturi de autor;
- venituri din comisioane incasate din vanzari
Nevoi personale

CREDITUL PRACTIC
Definire produs Clienti eligibili Venituri eligibile Destinatie credit
Credit acordat pentru nevoi personale si/sau preluarea unor credite de la alte institutii de credit Membrii cooperatori care indeplinesc urmatoarele conditii:
- au beneficiat de cel puţin un credit de la Banca Cooperatista Mihai Viteazul Targoviste
- la data solicitarii creditului practic nu are credit/credite pe rol la Banca Cooperatista Mihai Viteazul Targoviste
- de la data lichidarii ultimului credit (credit acordat de Banca Cooperatista Mihai Viteazul Targoviste) si pana la data solicitarii creditului practic au trecut minim 6 luni
- venituri din salarii si asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din indemnizatii de asigurari sociale;
- venituri din chirii;
- venituri din activitatea agricola si silvica;
- venituri din dobanzi;
- venituri din dividende;
- venituri din profesii libere reglementate;
- venituri din activitati economice independente si autorizate;
- venituri din contracte de management si administrare;
- venituri din contracte pentru drepturi de autor;
- venituri din comisioane incasate din vanzari
Nevoi personale

CREDITUL OVERDAFT
Definire produs Clienti eligibili Venituri eligibile Destinatie credit
Facilitate de credit sub forma de descoperire autorizata de cont ( DAC) reutilizabila (revolving), prin intermediul contului curent la care este atasata. DAC functioneaza ca o linie de credit pentru PF Clientii cu venituri din salarii sau pensii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- au beneficiat de cel putin un credit de la Banca Cooperatista Mihai Viteazul Targoviste (creditul poate sa fie lichidiat sau in curs de derulare);
- pe perioada de rambursare a ultimului credit la Banca Coopeartista Mihai Viteazul Tagoviste nu a inregistrat un serviciu al datoriei mai mare de 30 de zile
- in cazul clientilor de tip salariati sa se faca dovada ca au o vechime la ultimul loc de munca de min. 36 luni - limita de varsta *
*se supune unor Termeni si conditii
a. venituri din salarii si asimilate salariilor, si/sau
b. venituri din pensii
Nevoi personale

CREDITUL FIDELITATE
Definire produs Clienti eligibili Venituri eligibile Destinatie credit
Credit de consum acordat clientilor care au mai beneficiat de credite de la Banca Cooperatista Mihai Viteazul Targoviste si au calitatea de membri cooperatori Clientii persoane fizice, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- au beneficiat de cel puţin un credit de la Banca Cooperatista Mihai Viteazul Targoviste (creditul poate fi lichidat sau pe rol de cel putin 12 luni inclusiv)
- pe perioada de rambursare a ultimului credit organizaţia cooperatistă nu a inregistrat un serviciu al datoriei mai mare de 90 de zile
- se incadrareaza in clasa de risc de nerambursare scazut sau mediu
- venituri din salarii si asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din indemnizatii de asigurari sociale;
- venituri din chirii;
- venituri din activitatea agricola si silvica;
- venituri din dobanzi;
- venituri din dividende;
- venituri din profesii libere reglementate;
- venituri din activitati economice independente si autorizate;
- venituri din contracte de management si administrare;
- venituri din contracte pentru drepturi de autor;
- venituri din comisioane incasate din vanzari
Nevoi personale

CREDITUL RUSTIC
Definire produs Clienti eligibili Venituri eligibile Destinatie credit
Credit de consum adresat clientilor care obtin venituri din agricultura Clientii care domiciliaza in mediu rural si/sau clientii care obtin venituri din agricultura - indiferent de mediul de rezidenta. - venituri din activitatea agricola si/sau silvica . In cazul clientilor care prezinta venituri din agricultura, pot prezenta si alte tipuri de venituri, dar ca venituri suplimentare.
- pentru clientii care fac dovada ca domiciliaza in mediu rural, sunt acceptate toate tipurile de venit
Nevoi personale

CREDITUL STANDARD PF
Definire produs Clienti eligibili Venituri eligibile Destinatie credit
Credit de consum adresat clientilor care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor, si clientilor care obtin venituri din pensii de invaliditate. Solicitantii de credite care fac parte din populatia in varsta de munca (nu se acorda clientilor care au calitatea de pensionari si/sau celor care obtin venituri exclusiv din agricultura)
Prin sintagma ~client care au calitatea de pensionar~ se va intelege: clientul (solicitantul) care obtine venituri din pensii pentru limita de varsta, pensii anticipate si pensii anticipate partial. Clientii care obtin pensii de invaliditate sunt eligibili pentru acest produs.
- venituri din salarii si asimilate salariilor;
- venituri din pensii de invaliditate
Nevoi personale

CREDITUL SENIOR
Definire produs Clienti eligibili Venituri eligibile Destinatie credit
Credit de consum adresat clientilor care au calitatea de pensionar Solicitantii de credite care au calitatea de pensionari (mai putin cei care obtin pensii de invaliditate)
Prin sintagma ~client care are calitatea de pensionar~ se va intelege: client (solicitant) care obtine venituri din pensii pentru limita de varsta, pensii anticipate si pensii anticipate partial. Acesti clienti vor fi incadrati in categoria clientilor care au calitate de pensionar chiar daca, pe langa pensie, obtin si venituri din salarii.
Clientii care obtin pensii de invaliditate NU sunt eligibili pentru acest produs.
- venituri din pensii pentru limita de varsta, pensii anticipate si pensii anticipate partial Nevoi personale

CREDITUL AUTO
Definire produs Clienti eligibili Venituri eligibile Destinatie credit
Credit acordat pentru achizitionare autovehicul Persoanele fizice care se incadrareaza in clasa de risc de nerambursare scazut sau mediu - venituri din salarii si asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din indemnizatii de asigurari sociale;
- venituri din chirii;
- venituri din dobanzi;
- venituri din dividende;
- venituri din profesii libere reglementate;
- venituri din activitati economice independente si autorizate;
- venituri din contracte de management si administrare;
- venituri din contracte pentru drepturi de autor;
- venituri din comisioane incasate din vanzari
Achizitionare autovehicul de orice natura (se poate utiliza pentru cumpararea unui autoturism nou sau a unuia rulat, dar nu mai vechi de 5 ani)

CREDITUL MICRO INVEST IMOBILIAR
Definire produs Clienti eligibili Venituri eligibile Destinatie credit
Credit de consum cu destinatie imobiliara Persoanele fizice care se incadrareaza in clasa de risc de nerambursare scazut sau mediu 1. venituri din salarii si asimilate salariilor, si/sau
2. venituri din pensii, si/sau 3. venituri din indemnizatii de asigurari sociale, si/sau
4. venituri din activitatea agricola si silvica
a) cumpararea unei constructii ;
b) realizarea unei constructii;
c) reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea unei constructii;
d) mentinerea dreptului de proprietate a unei constructii realizate;
e) cumpararea unui teren;
f) viabilizarea unui teren;
g) mentinerea dreptului de proprietate asupra unui teren
h) operatiuni de inlocuire a expunerilor existente (refinantarea), aferente unui/unor credit(e) pentru investitii imobiliare aflat(e) in derulare la organizatia cooperatista insasi .
i) preluarea unui/unor credit(e) pentru investitii imobiliare aflat(e) in derulare la alta institutie de credit - identificarea acestei/acestor institutii de credit.
j) operatiuni de inlocuire a expunerilor existente (refinantarea), aferente unui/unor credit(e) pentru investitii imobiliare aflat(e) in derulare la organizatia cooperatista insasi si preluarea unui/unor credit(e) pentru investitii imobiliare aflat(e) in derulare la alta institutie de credit - identificarea acestei/acestor institutii de credit.

CREDITUL IMOBILIAR PF
Definire produs Clienti eligibili Venituri eligibile Destinatie credit
Credit pentru investitii imobiliare adresat clientilor persoane fizice Persoanele fizice care se incadrareaza in clasa de risc de nerambursare scazut sau mediu 1. venituri din salarii si asimilate salariilor, si/sau
2. venituri din pensii, si/sau 3. venituri din indemnizatii de asigurari sociale, si/sau
4. venituri din activitatea agricola si silvica
5. venituri din profesii libere reglementate
6. venituri din activitati economice independente si autorizate
a) cumpararea unei constructii ;
b) realizarea unei constructii;
c) reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea unei constructii;
d) mentinerea dreptului de proprietate a unei constructii realizate;
e) cumpararea unui teren;
f) viabilizarea unui teren;
g) mentinerea dreptului de proprietate asupra unui teren
h) operatiuni de inlocuire a expunerilor existente (refinantarea), aferente unui/unor credit(e) pentru investitii imobiliare aflat(e) in derulare la organizatia cooperatista insasi .
i) preluarea unui/unor credit(e) pentru investitii imobiliare aflat(e) in derulare la alta institutie de credit - identificarea acestei/acestor institutii de credit.
j) operatiuni de inlocuire a expunerilor existente (refinantarea), aferente unui/unor credit(e) pentru investitii imobiliare aflat(e) in derulare la organizatia cooperatista insasi si preluarea unui/unor credit(e) pentru investitii imobiliare aflat(e) in derulare la alta institutie de credit - identificarea acestei/acestor institutii de credit.

CREDITUL EVENIMENT
Definire produs Clienti eligibili Venituri eligibile Destinatie credit
Credit de consum adresat clientilor persoane fizice pentru tratamente medicale, deces, studii si alte evenimente Persoanele fizice care se incadrareaza in clasa de risc de nerambursare scazut sau mediu - venituri din salarii si asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din indemnizatii de asigurari sociale;
- venituri din chirii;
- venituri din activitatea agricola si silvica;
- venituri din dobanzi;
- venituri din dividende;
- venituri din profesii libere reglementate;
- venituri din activitati economice independente si autorizate;
- venituri din contracte de management si administrare;
- venituri din contracte pentru drepturi de autor;
- venituri din comisioane incasate din vanzari
a) tratamente medicale
b) acoperirea unor cheltuieli de deces
c) studii (plata unor forme de scolarizare)
d) alte evenimente (vacanta, calatorii, botez, casatorie)